TEE – Katahouno Mirai

TEE – KATAHOUNO MIRAI

Film Director: Ryo Nakajima
Producer: Shota Shimizu
Associated Performer: TEE, Shota Shimizu
Film Producer: Masatada Yamada
Background Vocalist: Shota Shimizu
Composer Lyricist: Not Applicable, Shota Shimizu
Recording Arranger: Shota Shimizu
Vocals: TEE
Video Producer: Masatada Yamada
Video Director: Ryo Nakajima

© 2019 UNIVERSAL MUSIC LLC