Yanzi Sun – Shou Hu Yong Heng De Ai

YANZI SUN – SHOU HU YONG HENG DE AI

Film Director: Zi-ran Huang
Producer: Adam Lee
Author: Yi Fen Lin
Associated Performer: Yanzi Sun
Film Producer: Well Mei
Arranger: Adam Lee
Vocals: Yanzi Sun
Composer: Yanzi Sun
Video Producer: Well Mei
Video Director: Zi-ran Huang
Music Publisher: Good Sense Music Service Co., Ltd.(Universal Music Publishing Ltd. Taiwan), Make Music Private Limited (Universal Music Publishing Ltd. Taiwan)

© 2019 Make Music Private Limited